Typisk norsk å være god

Jeg tenkte å ta for meg noen egne refleksjoner og meninger, når det kommer til hvordan jeg noen ganger oppfatter og opplever mitt eget land. Jeg skal prøve å skrive innlegget på en slik måte, at det ikke oppfattes som en ensidig kritikk av moderlandet – og jeg håper de som leser dette kan gjøre…