Svensker kontra Nordmenn

Svensker kontra Nordmenn

Norge og Sverige, lillebror og søta bror, unionsvenner og gjenstridige konkurrenter. Gjennom hundrevis av år har vi samarbeidet, kriget og blitt underlagt enda større empirier. Vi kaller oss ofte broderfolk, og er en blanding av folkegrupper, urfolk, etnisitet og miljø Arbeidsfolk av mange slag, i god forening. Men hva skiller nordmenn og svensker mest, er…