Hovedoppslagene i avisene og i nyhets sendinger på TV varierer fra dag til dag. Men det skjer at de samme tingen kommer igjen og igjen.

Bomringer i Norge

En ting som det ofte har vært oppslag om de siste ukene er dette med bompenge ringer rundt om i Norge. Det har vært store reaksjoner fra mange kanter. Så store reaksjoner at det har vært demonstrasjoner enkelte steder. Til og med spekuleres det i om noen kan ha gått så langt at de har satt flere bomstasjoner i brann? Jeg skal ikke begi meg inn på å synse for mye rundt dette, jeg har kun tenkt å opplyse litt om hva som skjer i Norges land.

Full fyr

Det er flere byer i Norge som enten får økte bompenge avgifter eller økning i antall bommer rundt byene. Og det har vært «full fyr» i diskusjonen rundt dette tema i mange uker. Og her for kort tid siden var det ikke bare lenger diskusjonen det var «full fyr» i. Da var det full fyr i tre av de nye bomstasjonene i Rogaland. Og politiet sier at dette er neppe tilfeldig, men det er direkte hærverk. At tre slike bomstasjoner skal plutselig bli antent bare timer før de skulle tas i bruk må jo nesten være hærverk. Bare i og rundt i Rogaland finnes det etter åpning av de nye stasjonene hele 38 bomstasjoner!

Oslo

Og noen dager tidligere hadde det vært aksjoner mot bompenger i Oslo området. Da var det over to hundre biler som protesterte ved å kjøre sakte på E-18 inn mot hovedstaden. Og liknende aksjoner har det vært flere andre steder i landet også. Alle steder er det store protester. Det har vært så store diskusjoner rundt hvor store ekstra kostnader dette vil medføre at enkelte med familier har uttalt at de da eventuelt må slutte å transportere barna til og fra sine fritids aktiviteter. Jeg har ikke regnet på dette men jeg har sett snakk om økte utgifter på over 30 000 kroner i året. Og det kan være avgjørende summer for en barnefamilie med trang økonomi fra tidligere.

Politiske uenigheter

Flere av de politiske partiene i Norge har brukt nettopp sakene rundt bomringer og bompenger som en av sine store saker. Og også mellom de forskjellige partiene har det vært store uenigheter. Kostnadene begynner å bli veldig store. Og dette gjelder ikke bare rundt Oslo og i Rogaland som jeg har nevnt over her. I Bergen har det vært store protester, i Fredrikstad er det også store protester og flere andre steder. Hvor dette ender til slutt er vanskelig å si i øyeblikket. Men en ting er sikkert og det er at dagen myndigheter skal ha ut så mye penger de bare klarer fra bilistene for at de skal parkere bilene og bruke andre former for transport midler. Buss og tog er noe av det de ønsker at skal få flere passasjerer enn det de har i dag.

Politiske uenigheter

Personlig håper jeg fortsatt å få kjøre bil, selv om jeg ikke kjører mer enn nødvendig.