Nå har jeg skrevet mye om idrett og ting som skjer der. Og jeg kunne godt ha skrevet enda mer om dette emnet. Både fordi idrett pågår hele året og det engasjerer både meg og mange andre på forskjellige måter. Men i den seere tiden er det noe annet som jeg har reagert en del på. Dette kan være et emne som er litt «farlig» å si for mye rundt, men jeg skal forsøke å ordlegge meg med pene ord slik at jeg ikke sier noe galt i hvert fall. Jeg vil litt inn på politikk og litt rundt omkring der.

Neste valg

2018 er ikke valgår, så det er litt roligere rundt slike ting nå. Og det er kommune og fylkestingsvalg i 2019. Men det er et viktig valg dette også. Dette er valget av de som skal sitte i nærmiljø og bestemme en del. Men det er når det er valg i de sentrale kretser at det er mer «vind i seilene» og de store diskusjonene. Neste års valgdag er den niende september. Det ble bestemt i statsråd tidligere i våres. Din lokale kommune kan sette valget til dagen før – søndag den åttende.

Norges partier

I inneværende stortingsperiode er det ni partier som er representert på stortinget. Dagens partier i Norge som skal sitte i styreposisjon frem til 2021 er: Venstre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Rødt, Miljøpartiet de Grønne, Kristelig Folkeparti, Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet. De fleste her er gamle meget kjente partier, mens det er to «nyere» partier som har lagd litt «opprør» ved å komme inn på stortinget.  Jeg tenker da spesielt på Miljøpartiet de Grønne (MDG). De har blitt gjenstand eller årsak for store og heftige diskusjoner da de har en del avgjørelser og saker de kjemper for som ikke er helt i tråd med andre partier saker. Som navnet på partiet tilsier består de av personer som kjemper hva de kan for miljøet rundt oss. Men de kan muligens bli noe ekstreme i enkelte sammenhenger – og slikt skaper store diskusjoner.

Norges partier

Lovnader

Lovnader

Og ikke bare MDG har skapt diskusjoner, men som alltid lover partier forskjellige saker og ting i periode frem mot et valg. Men når valget er vel passert så skulle man nesten tro at de «later som ingenting» har skjedd og det kommer mange situasjoner med brutte løfter. Og da en hel haug med unnskyldninger i alle himmelretninger. Nå sist er det bom ringer rundt i landet som er det «hotte» temaet. Enkelte partier har lovt å fjerne bom ringer både her og der og kjempe for at slikt skal fjernes. Men nå da i dag mens det er enda to år og over det til neste valg så skjer nesten det motsatte. Jeg skal ikke nevne  flere parti navn i frykt for å ha glemt noen detaljer eller ikke fått med meg.  Men slik er det i Norge. De blir lovt i den ene sammenhengen og så når det skal skje så kommer det mengde merkelige unnskyldninger og det blir «feid under teppet» som om dette aldri har blitt sagt.