Sport med nordmenn

Jeg liker å se på sport på TV og lese nyheter om sport. Aller mest følger jeg kanskje med i sykling, selv om jeg aldri har deltatt i noe slik aktivitet selv. Men jeg synes den utviklingen og den strategien som ligger til grunn i samarbeidet mellom en gruppe ryttere fra samme lag er fantastisk å se. Hvordan de lykkes og hvordan de ikke lykkes. Det er mange ganger så veldig tydelig å se. Feil blir gjort da det selvfølgelig er mennesker som styrer alt dette. Og for ikke å snakke om for noen hardhauser disse syklistene er. Der er det ikke hyling og skriking om det blir noen skrubbsår slik det er i enkelte andre store sporter….