Politikk er alltid et hett tema som diskuteres i alle samfunnslag. Den ene er høyre menneske, den neste er venstre og den siste er senter menneske. Det er alltid noen som ikke har de samme meningene som deg selv om politikk. Nå sist var det stortingsvalg og da er hele landet involvert. Eller de er involvert også ved kommune og fylkesvalg, men da er det mer lokale politikere som skal velges. Men det kan også skje at du ønsker å stemme på det ene, men så har de noe du er totalt uenig i. Da har du valgets kvaler og må ta en stor avgjørelse for ditt valg. Men nå er det hemmelig valg i Norge, så ingen kan belaste deg for hva du til slutt velger.

Stortingsvalg

Stortingsvalg

Når det er stortingsvalg som det var i 2017, da er det politikerne som skal bestemme over landet som skal velges. Det er et parlamentsvalg som det så fint heter. Norge har de siste årene hatt Statsminister fra Høyre i den siste perioden før siste valg. Erna Solberg har sittet som Høyres Statsminister. For det ble flertall med antall mandater i stortinget for Høyre i samarbeid med først og fremst Fremskrittspartiet, men også med støtte fra Venstre og Krf. Så siden Høyre fikk flertall også ved valget i fjor så sitter Erna Solberg nå sin andre periode som Statsminister. Hun tiltrådte første gang på høsten 2013.  I tillegg til stortingsvalg i fjor var det også to andre ting som skulle avgjøres. Det var sametingsvalg og et ekstra valg på kommunalt plan for å velg styre og ledere til den nye kommunen på Sørlandet – Færder kommune. De borgerlige gjorde et svakere valg i 2017 enn det de gjorde i 2013, men de klarte å beholde flertallet via sitt samarbeid. Et flertall på stortinget vil si 85 mandater av totalt 169, og de borgerlige fikk i 2017 88 mandater. Flere av partiene gjorde meget svake valg i fjor og svakere enn på veldig mange år. Kristelig Folkeparti gjorde det dårligste valget de har hatt på 80 år. Nå er de kun representert på stortinget med mandater fra noen få fylker,  AP gjorde også et meget svakt valg og hadde sitt dårligste resultat på nesten 100 år. SP var det partiet som «vant» valget og hadde størst fremgang. De har nå ni mandater mer inn i stortinget enn de har hatt tidligere. De var jo valgets store tapere i 2013.

Senterpartiet

Mye valgløfter som alltid

Den store diskusjonen før og etter et valg er alltid hva har de forskjellige partiene lovt og hva har de overhold og så videre. Det er jo alltid mange og store lovnader ute og går i perioden inn mot et stortingsvalg. Det skjer vel en del av det samme før kommune og fylkesvalg, men ikke i samme skala som foran Stortingsvalgene. Men det er jo alltid opp til hver og en enkelt i Norges land som er over 18 år og stemmeberettiget til å velge selv hvilket parti de ønsker å gi sin støtte til.