Nå i 2019 er det valgår igjen, men det er kommune og fylkesvalg denne gangen. Det er ikke stortingsvalg før om to år.

Valg året 2019

Men dette er jo viktige saker for Norge dette også, selv om det er Stortingsvalget som er hoved valget i Norge om man kan si det på den måten. Men hele sommeren vil jo bli preget av valg kampanjer igjen og hva blir det denne gangen som de lokale politikerne skal proppe oss fulle med da tro? Det vil jo variere fra sted til sted selvfølgelig, men jeg blir så oppgitt over alle de valgløftene som kommer og som aldri blir innfridd. Jeg lurer på om det finnes noen oversikt over gitte valgløfter som aldri har blitt innfridd?

Valg

Det er to typer valg som skjer i Norge med jevne mellomrom – det skjer hvert annet år og det veksler mellom nevnte kommune og fylkestings valg og stortingsvalg. Nå i 2019 er det altså den lokale varianten sin tur igjen. Man må være 18 år gammel for å ha rett til å stemme i Norge. Men det er i noen utvalgte kommuner forsøk på å også la de som kun er 16 og 17 år gamle få lov til å stemme. Disse ungdommene må fortsatt utfylle de resterende kravene, men altså som et forsøks prosjekt så er alderen senket.

Hvem kan bli valgt inn som kommunepolitiker da? Det kan i prinsippet alle som har stemmerett bli gjort. Og det er selvfølgelig veldig stor forskjell på hvor mange stemmer du trenger for å bli valgt inn. I en liten kommune kan det være nok med at et par ti talls venner stemmer på deg og du blir politiker. Men i de store kommunene er det behov for flere tusen stemmer for å bli valgt inn. Alt dette er selvfølgelig nøye beskrevet på nettet. Og har du først interesse for politikk og du ønsker å delta i kommunen på et slikt plan, så har du garantert satt deg inn i slike ting allerede lenge før et valg kommer.

Hvordan stemme

Alle med stemmerett i Norge får tilsendt et valgkort i god tid før det kommende valget. På dette kortet står dine personalia, kommunen du tilhører og skal stemme i og i hvilket stemme lokale du skal avlevere din stemme. Det er også påført åpningstidene for stemmelokalet.

Hvordan stemme

Valgkortet må ikke medbringes til valg lokalet, men det forenkler arbeidet for de som er kontrollører. Men du må ha en form for godkjent legitimasjon for å kunne avgi stemme. Alle med stemmerett finnes i valglokalene på lister utstedt av folkeregisteret i kommunen. I en periode før selve valgdagen er det mulig å avgi forhånds stemme dersom du ikke har anledning til å avgi din stemme på valgdagen. Hver enkelt kommune avgjør lokalt hvor dette kan skje. Men de er pålagt å ta i mot stemmer på helse og omsorgs plasser. Utover dette må du selv søke informasjonen lokalt for å finne ut hvor du kan avgi din stemme.

Lykke til med valget for 2019.